Excellent Equilibrium United Clinic
อีอียู สหคลินิก

การรักษาดุลยภาพของร่างกายอย่างชาญฉลาด

เกี่ยวกับ อีอียู สหคลินิก

ศาสตร์การรักษาการดูแลสมดุลย์ร่างกาย

อีอียู สหคลินิก เป็นการรวมคลินิกที่มีชื่อเสียงระหว่างศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและอินเทอร์นิตี้คลินิกเข้าด้วยกัน เน้นเรื่องการป้องกันก่อนเป็นโรคและการใช้สมุนไพรที่เป็นงานวิจัยของเราเองสร้างเสริมสุขภาพ ใช้หลักการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้แพทย์ปัจจุบันเทคโนโลยี เราพร้อมที่จะให้ผู้รับเข้าบริการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง  เข้าใจเรื่องสมดุลย์ร่างกาย การดูแลก่อนเป็นโรคจากสัญญาณเตือนโรคต่างๆ การดูแลสุขภาพชายหญิงโดยการดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศที่มีผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย สร้างสมดุลย์ร่างกายโดยธรรมชาติรักษา เมื่อร่างกายมีสมดุลย์ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ศาสตร์การป้องกันโรค

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนปัจจุบัน สำหรับผู้ชาย

No Post Found

แพทย์แผนปัจจุบัน สำหรับผู้หญิง

No Post Found

สิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพดี

แพ็คเกจและโปรโมชั่น

อ่านบทความดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้รู้ทันป้องกันโรค

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ติดตามข่าวสาร

รีวิวจากลูกค้า

ความประทับใจบริการของเรา